5 mars 2010

TEMAKERSKANS TESKOLA MARS, del 3

Svart te
Svart te framställs genom att bladen efter plockning får ligga och torka i 8–14 timmar så att bladets fuktighet minskar med upp till 60 %. Därefter rullas bladen så att cellerna öppnas och det frigörs växtsaft som kan utsättas för syre. Oxideringsprocessen startar på allvar och bladen mörknar och blir till slut brunsvarta, metoden ger teet en lite mildare smak. Processen avslutas genom upphettning när temakaren är nöjd. Det avgörs oftast genom att temakaren doftar på aromerna. Upphettningen sker oftast med varmluft i en stor ugn. Vilken effekt svart te har på hälsan är sämre dokumenterad än för grönt te. Mycket tyder emellertid på att allt te kan vara nyttigt. Läs mer om svart te hos Nyfiken Vital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar